IdeeënbusLamp Lid worden? Contact Route Registreren Inloggen

Contributie

Contributie 2017 - 2018

 

Leeftijd

Niet competitie spelend

Wel competitie spelend

Jeugd

(tot 18 jaar)

€145

€255

Senioren

vanaf 18 jaar

€195

€255

Tafeltennis Overdag

€145

nvt

De contributie wordt rond oktober jaarlijks in rekening gebracht.

Als u in de loop van het seizoen lid wordt betaalt u een evenredig deel van de jaarcontributie.  

Het Tafeltennis Overdag tarief is alleen geldig voor leden die overdag op dinsdag of woensdag spelen.

Bankgegevens: ING rekeningnummer NL60 INGB 0000 4269 04 t.n.v. PENN LTTV SCYLLA te Voorschoten.

Trainingen:

De trainingsindelingen kunt u vinden op onze website www.lttvscylla.nl.

Naast deze trainingen is er voldoende gelegenheid om op eigen initiatief te tafeltennissen. 

Wijzigingen en opzeggingen:

Wijzigingen van adres, e-mail, telefoonnummer en dergelijke moeten worden gemeld bij de ledenadministratie: Hans van Marwijk, e-mail: fam.van.marwijk@ziggo.nl

Wijzigingen en afmeldingen moeten schriftelijk of per email te geschieden. 

Afmeldingen kunnen plaatsvinden halfjaarlijks tot 1 juni en tot 1 december van elk jaar. Per respectievelijk 1 juli en 1 januari wordt dan het lidmaatschap beëindigd. Bij een te late afmelding dient het resterende gedeelte van de contributie voor het desbetreffende halfjaar gewoon betaald te worden.