IdeeënbusLamp Lid worden? Contact Route Registreren Inloggen

Competitie-informatie voor ouders

Vervoer

De ouders worden geacht voor het vervoer te zorgen voor de uitwedstrijden.

Bardienst

De ouders wordt gevraagd af en toe een bardienst te draaien.

Taakomschrijving Teamcaptain

1] Zij/hij coördineert het vervoer voor de uitwedstrijden.

2] Zij/hij is het aanspreekpunt voor het wedstrijdsecretariaat indien wedstrijden van het team verplaatst
     dienen te worden.

(N.B. Inhaalwedstrijden dienen altijd voorafgaand aan de officieel ingeroosterde datum te geschieden!)

Richtlijnen bij het uitvallen van spelers

A] Volgens de spelregels van het competitiereglement van de NTTB. Hierbij is ziekte en vakantie geen
     reden om uitstel te kunnen aanvragen voor een competitiewedstrijd!

B] Bij het onverwacht en kort voor de wedstrijd uitvallen van één speler wordt er geen aanvraag gedaan de
    wedstrijd te verzetten. Alleen als minimaal een week van te voren bekend is dat een team niet voltallig kan
    zijn, kan worden geprobeerd in overleg met de tegenstander een andere datum te vinden. Bij het wegvallen
    van meer dan één speler dient de wedstrijd sowieso verplaatst te worden.

C] Bij absentie zal de teamcaptain in eerste instantie zelf een invaller proberen te regelen. Als er geen invaller
    gevonden kan worden, kan er natuurlijk altijd  een beroep gedaan worden op het wedstrijdsecretariaat.

Zie voor verdere informatie ook: 

informatie_competitiewedstrijden_voor_jeugd_Scylla.pdf

spelregelboekje_van_NTTB_west.pdf