IdeeënbusLamp Lid worden? Contact Route Registreren Inloggen

Afmelden

Afmeldingen graag naar Hans van Marwijk, e-mail: fam.van.marwijk@ziggo.nl

Dit kan tot 1 juni en tot 1 december, per respectievelijk 1 juli en 1 januari wordt dan het lidmaatschap beëindigd. Bij een te late afmelding dient het resterende gedeelte van de contributie voor het desbetreffende halfjaar gewoon betaald te worden.